AX CENTRUM

ezoterický maloobchod - velkoobchod

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Obchodní podmínky

Reklamace a záruka zboží

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením. Nevztahuje se na výrobky, které byly použity v rozporu s jeho účelem a přiloženým návodem k obsluze, na vady způsobené mechanickým poškozením nebo nešetrným zacházením, na výrobky poškozené živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) a na zboží, které bylo reklamováno po záruční době.


Místo uplatnění reklamace:

Osobně:

Praha : po dohodě termínu ve skladu v Hostivaři 

Poštou:
zboží zašlete na adresu pobočky sídla firmy (před odesláním avizujte emailem nebo telef.): Martin Šejnoha Ax centrum,  V Pařezinách 543,Praha 9  19012

Dopravu na místo uplatněí reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura nebo objednávka a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek, případně bude vrácena zaplacená částka. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Storno objednávky - Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14-ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena zboží.

1) Zboží musí být nepoškozené a kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu a s kompletním obsahem (s kompletním příslušenstvím).

2) Před odesláním zboží na naši adresu prosíme o zaslání aviza (e-mailem, telefonicky) pro případ, že zboží nebude doručeno.

3) Zboží zašlete doporučeně na adresu:

Martin šejnoha ax centrum

V Pařezinách 543,Praha 9   19012

4) Doporučujeme Vám zboží pojistit. Za případnou ztrátu (při dopravě zboží k nám), z důvodu nezajištění zásilky, nemůžeme odpovídat.

5) Neposílejte zboží na dobírku, všechny takovéto zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

6) K zásilce je nutno přiložit originál faktury nebo potvrzené objednávky.

7) Peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty jakékoli třetí straně a ani jinak zneužity.

Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

korespodenční adresa:

majitel e-shopu:

Jan Šejnoha  ax centrum
V Pařezinách 543,Praha 9  19012

Provozovatel a zodpovědný vedoucí

Jan Šejnoha

 

Fakturační údaje:

Karla Čapka 1463

Slaný

ičo:03847055

bankovní učet : 670100-2212744318 /6210 
 

Přihlášení